print

Projekty v roku 2010

Projekty Univerzitnej knižnice – schválené

 * Podpora aktivít Centra celoživotného vzdelávania a systému kariérneho poradenstva na UMB – grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) 2010, podprogram 2.5 Akvizícia knižníc

* Organizácia 17. ročníka medzinárodného seminára CASLIN 2010 – grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) 2010, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB