print

Projekty v roku 2012

Projekty Univerzitnej knižnice – schválené

* Informačná podpora nových študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.5 Akvizícia knižníc

* Podpora vydavateľských aktivít k 20. výročiu založenia Univerzity Mateja Belav Banskej Bystrici – grantový program Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB