print

Projekty v roku 2014

Projekty Univerzitnej knižnice - schválené

* Návratový automat na knihy - rozšírenie služieb používateľov dislokovaných pracovísk Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - dotačný systém Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

* Pravidelné doplňovanie knižničného fondu - základ úspešného štúdia a kvalitnej vedecko-pedagogickej činnosti univerzity - dotačný systém Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.5 Akvizícia knižníc

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB