print

Projekty v roku 2015

Projekty Univerzitnej knižnice – schválené

* Informačná podpora priorít vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – dotačný systém Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.5 Akvizícia knižníc

Projekty Univerzitnej knižnice - neschválené

Podpora výskumu historického knižničného fondu Univerzitnej knižnice UMB a dejín knižnej kultúry na Slovensku – dotačný systém Ministerstva kultúry SR Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB