print

Projekty v roku 2016

Projekty Univerzitnej knižnice – schválené

* Elektronický zabezpečovací systém na ochranu fondu novozriadenej Právnickej študovne UK UMB – Fond na podporu umenia Ministerstva kultúry SR, program 6.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra

* Systematické a pravidelné doplňovanie knižnično-informačných fondov v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Fond na podporu umenia Ministerstva kultúry SR, program 6.1.3 Akvizícia knižníc

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB