print

Projekty v roku 2018

Projekty Univerzitnej knižnice - schválené

*Pravidelné doplňovanie knižničného fondu Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - predpoklad spokojnosti používateľov - Fond na podporu umenia Ministerstva kultúry SR, program 5.1.3 Akvizícia knižníc

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB