print

Projekty v roku 2018

Projekty Univerzitnej knižnice - schválené

*Pravidelné doplňovanie knižničného fondu Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - predpoklad spokojnosti používateľov - Fond na podporu umenia Ministerstva kultúry SR, program 5.1.3 Akvizícia knižníc

 

Fond na podporu umenia podporil v roku 2018 projekt Univerzitnej knižnice UMB s názvom Pravidelné doplňovanie knižničného fondu Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – predpoklad spokojnosti používateľov sumou 7 000 €.

 

Do knižničného fondu Univerzitnej knižnice pribudlo v súvislosti s realizáciou projektu 466 publikácií v celkovej hodnote 7 900 €, pričom z dotácie Fondu na podporu umenia sme zakúpili 406 dokumentov a z vlastných zdrojov formou povinného spolufinancovania bolo zakúpených 60 dokumentov. Najviac nových publikácií sme umiestnili do Referátu absenčných výpožičiek a do Univerzálnej študovne (spolu 326 dokumentov), ostatné tituly sú dislokované do jednotlivých špecializovaných študovní a všetky sú verejne prístupné používateľom Univerzitnej knižnice.

 

Publikácie zakúpené z FPU   Publikácia zakúpená z FPU

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB