print

Tvorba bibliografických odkazov

V zmysle článku 6 smernice č. 00/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sme vypracovali odporúčania a vzory citovania pre rôzne citačné štýly, ktoré je možné používať pri citovaní a tvorbe bibliografických odkazov na UMB.

V prílohe stránky nájdete vzory pre citačný štýl:

  • norma STN ISO 690 (2012)
  • APA

 

Prílohy ku stránke:

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB