print

Podujatia

Január, Február, Marec, Apríl, Máj, September, Október, November, December


 

Svetozár Hurban Vajanský

Termín konania: 16. 1. – 13. 2. 2017
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 5208, dana.kubisova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 110. výročia narodenia slovenského spisovateľa, publicistu, literárneho kritika a politika. Bol najstarším synom Jozefa Miloslava Hurbana – predstaviteľa štúrovskej generácie.

 

Majster Pavol z Levoče

Termín konania: február – december 2017
Miesto konania: vestibul UK UMB, Tajovského 51, 1. posch.
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Vaľková, tel.: 048-446 5316, petra.valkova@umb.sk

Výstava venovaná dielu rezbára Majstra Pavla pri príležitosti 500. výročia inštalácie Hlavného oltára v Bazilike minor sv. Jakuba v Levoči.

 

Deň otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela

Termín konania: 10. a 11. 2. 2017
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek a študovne UK UMB
Usporiadateľ: UMB a Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk 

Prezentácia služieb Univerzitnej knižnice UMB.

 

Dobroslav Chrobák

Termín konania: 9. 2. – 9. 3. 2017
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 110. výročia narodenia slovenského prozaika, kultúrneho publicistu a literárneho kritika.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – POLITOLÓGIA 2017

Termín konania: 14. 2. 2017, 9.30 – 16.30 h
Miesto konania: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Krobotová, tel.: 048-446 7467, maria.krobotova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry z oblasti politológie, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 

Jozef Miloslav Hurban

Termín konania: 14. 2. – 31. 3. 2017
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 5208, dana.kubisova@umb.sk

Výstava kníh z fondu UK UMB pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, slovenského spisovateľa, novinára, politika, popredného predstaviteľa národno-emancipačného hnutia.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PRÁVO 2017

Termín konania: 28. 2. 2017, 9.00 – 16.00 h
Miesto konania: vestibul Právnickej fakulty UMB, Komenského 20
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Krobotová, tel.: 048-446 7467, maria.krobotova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry z oblasti práva, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC (13. – 19. 3. 2017)

Book  Buch  Libro

Termín konania: 13. 3. – 10. 4. 2017
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk 

Výstava dokumentujúca rozmanitosť jazykových učebníc a dokumentov vo fonde Univerzitnej knižnice UMB.

 

Eseje o kríze

Termín konania: 14. 3. 2017, 9.00  12.00 h
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Gréta Kazimírová, tel.: 048-446 1238, greta.kazimirova@umb.sk 

Autor, politológ, filozof a publicista Roman Michelko uvedie a predstaví svoju novú knihu Eseje o kríze ako voľné pokračovanie úspešných Esejí o globalizácii.

  

Deň elektronických informačných zdrojov a rešeršovania

Termín konania: 14. 3. 2017, 9.00  16.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslava Lásková, tel.: 048-446 5203, jaroslava.laskova@umb.sk

Prezentácia elektronických informačných zdrojov dostupných UMB s ukážkami základnej práce s nimi. Pre záujemcov o samostatnú tvorbu rešerší poskytneme návod ako si rešerš vypracovať.

 

Citačný manažér CitacePRO

Termín konania: 14. 3. 2017, 10.30  11.30 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Prednášajúci: Mgr. Michaela Mikušková
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5316, michaela.mikuskova@umb.sk 

Seminár určený študentom a doktorandom UMB, ktorí majú záujem využívať citačný manažér pri písaní rozličných typov prác (seminárnych, bakalárskych, diplomových, dizertačných). Ukážky vkladania údajov a možnosti práce so službou CitacePRO.

 

Nové citačné metriky v Scopuse a e-booky na platforme ScienceDirect

Termín konania: 15. 3. 2017, 13.00  14.30 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Elsevier
Prednášajúci: Mgr. Jitka Dobbersteinová a Pavel Milasevic
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048 / 446 5316, kl. 5316, michaela.mikuskova@umb.sk

Zástupcovia vydavateľstva Elsevier predstavia novú citačnú metriku v databáze Scopus - CiteScore ako aj vzájomné prepojenie databázy Scopus s citačným manažérom a sociálnou sieťou Mendeley. Venovať sa budú aj dostupnosti elektronických kníh na platforme ScienceDirect a možnostiam publikovania vo vydavateľstve Elsevier.

 

Burza vyradených dokumentov

Termín konania: 16. 3. 2017, 9.00  15.30 h
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Renáta Putnoková, tel.: 048-446 5210, renata.putnokova@umb.sk 

Predaj vyradených dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB.

 

Cesta za poznaním

Termín konania: 23. 3. 2017, 9.30 – 14.00 h
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Portál
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Krobotová, tel.: 048-446 7467, maria.krobotova@umb.sk 

Výstava najnovších knižných publikácií vydavateľstva PORTÁL spojená s predajom.

 

Roubalove dni 2017

Termín konania: 24. 3. 2017
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied UMB v spolupráci so Slovenskou entomologickou spoločnosťou, Slovenskou zoologickou spoločnosťou, Slovenskou limnologickou spoločnosťou, Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a Univerzitnou knižnicou UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Gréta Kazimírová, tel.: 048-446 1238, greta.kazimirova@umb.sk,
                                 Ing. Jaroslav Stoklasa, tel.: 048-446 7100, jaroslav.stoklasa@gmail.com

Druhý ročník vedeckej konferencie venovaný pamiatke jedného z najvýznamnejších entomológov a prírodovedcov bývalého Československa, ktorý pôsobil v B. Bystrici v rokoch 1919 až 1938.

 

160. výročie narodenia Terézie Vansovej

Termín konania: 3. 4. – 30. 4. 2017
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk 

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 160. výročia slovenskej prozaičky, prekladateľky, etnografky a podporovateľky ochotníckeho divadla.

 

Verte cisárovi

Termín konania: 5. 4. 2017, 14.00 – 16.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa a EDC, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Gréta Kazimírová, tel.: 048-446 1238, greta.kazimirova@umb.sk

Beseda so slovenským spisovateľom Antonom Hykischom o jeho historickom románe Verte cisárovi. Ide o voľné pokračovanie úspešného diela Milujte kráľovnú (2012).
Nový román odkrýva desať rokov vládnutia mladého vládcu Jozefa II., syna Márie Terézie, jeho bolestné súkromie a predčasný tragický koniec. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti životného jubilea autora.

 

Sprievodca databázou Emerald a publikovaním vo svetových odborných časopisoch

Termín konania: 5. 4. 2017, 13,30 h
Miesto konania: Ekonomická študovňa - Samovzdelávacie stredisko, Cesta na amfiteáter 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Emerald Publishing
Prednášajúci: M.A. Radka Křivánková (Emerald Publishing)
Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslava Lásková, tel.: 048/ 446 5203, jaroslava.laskova@umb.sk

Seminár venovaný databázam vydavateľstva Emerald Publishing, ktoré sú dostupné aj zamestnancom a študentom UMB, Vás oboznámi s novým rozhraním platformy e-článkov a prípadových štúdií. Druhá časť seminára sa bude venovať téme publikovania vo vedeckých a odborných časopisoch - proces publikovania, požiadavky editorov a recenzentov, publikačná etika, tipy ako byť úspešný a i. 

 

Viete poskytnúť prvú pomoc? II.

Termín konania: 12. 4. 2017, 10.00  12.00 h
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Sanitrová, tel.: 048-446 1238, erika sanitrova@umb.sk 

Druhá časť prednášky RNDr. Zuzany Stanovej, riaditeľky ÚS SČK v Banskej Bystrici bude zameraná na poranenia a úrazy (zlomeniny, popáleniny, krvácanie) a náhle stavy (dusenie, mdloba, náhla mozgová príhoda).


Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PEDAGOGIKA 2017

Termín konania: 12. 4. 20179.30 – 16.30 h
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Krobotová, tel.: 048-446 7467, maria.krobotova@umb.sk

Spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava predstaví najnovšiu zahraničnú odbornú literatúru z oblasti pedagogiky. Výstava bude spojená s predajom.

 

Univerzitná noc literatúry

Termín konania: 19. 4. 2017
Miesto konania: FF UMB a priestory UK UMB
Usporiadateľ: Filozofická fakulta UMB 

4. ročník netradičného kultúrneho podujatia.

  

Výstava prác študentov

Termín konania : apríl – september 2017
Miesto konania : Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ : Univerzitná knižnica UMB a Katedra výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB
Kontaktná osoba : Darina Pazúriková, tel.: 048-446 4252, darina.pazurikova@umb.sk 

Výstava prác študentov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB.
 

Zlata Solivajsová

Termín konania: 2. 5. – 1. 6. 2017
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Renáta Grendárová, tel.: 048-446 5211, renata.grendarova@umb.sk

Výstava z fondu Univerzitnej knižnice UMB o živote a diele spisovateľky a poetky pri príležitosti 95. výročia jej narodenia.

  

Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB

Termín konania: 9. máj 2017, 9.00 - 16.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel.: 048-446 5214, martina.tregerova@umb.sk 

Podujatie pri príležitosti Dňa Európy zamerané na propagáciu činnosti Európskeho dokumentačného centra UK UMB a siete EuropeDirect, spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.
 

Služby Univerzitnej knižnice UMB

Termín konania: september 2017
Miesto konania: fakulty UMB a študovne UK UMB
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB v spolupráci s fakultami UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Cyklus podujatí informačného vzdelávania študentov prvých ročníkov počas zápisov a v rámci predmetu Úvod do štúdia.

  

Výstava zahraničnej odbornej literatúry

Termín konania: 28. 9. 2017, 9.30 – 16.30 h
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Krobotová, tel.: 048-446 7467, maria.krobotova@umb.sk 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry spoločnosti SLOVART G.T.G. pre študijné odbory Filozofickej fakulty UMB a Fakulty prírodných vied UMB. Výstava bude spojená s predajom.

 

Európsky deň jazykov s Európskym dokumentačným centrom

Termín konania: 28. 9. 2017, 9.00 16.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel: 048-446 5214, martina.tregerova@umb.sk 

Podujatie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov zamerané na jazykovú diverzitu Európy spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop a dôležitých internetových zdrojov o EÚ.
 

Božena Slančíková-Timrava

Termín konania: október 2017
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Krnáčová, tel.: 048-446 5208, olga.krnacova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 150. výročia narodenia slovenskej prozaičky a dramatičky.

 

Výstav prác študentov

Termín : október 2017 – marec 2018
Miesto konania : Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ : Univerzitná knižnica UMB a Katedra výtvarnej kultúry PF UMB
Kontaktná osoba : Darina Pazúriková, tel.:048-446 4252, darina.pazurikova@umb.sk 

Výstava prác študentov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB.

  

Zahraničné publikácie  zdroj poznania

Termín konania: 17. 10. 2017, 9.30 – 16.30 h
Miesto konania: Ekonomická fakulta, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Krobotová, tel.: 048-446 7467, maria.krobotova@umb.sk 

Výstava a predaj nových zahraničných publikácií spoločnosti SLOVART G.T.G. z oblasti ekonomických vied pre akademickú obec Ekonomickej fakulty. 

 

Svet knihy – svet vzdelania

Termín konania: 24. 10. 2017, 9.30 – 16.30 h
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo PORTÁL
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Krobotová, tel.: 048-446 7467, maria.krobotova@umb.sk

Výstava najnovších knižných publikácií vydavateľstva PORTÁL spojená s predajom.

 

Deň otvorených dverí v Univerzitnej knižnici UMB

Termín konania: 8. november 2017
Miesto konania: pracoviská Univerzitnej knižnice UMB
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Poskytovanie informácii o fonde, službách a informačných zdrojoch Univerzitnej knižnice UMB.

  

Týždeň vedy a techniky v SR (6. – 12. 11. 2017)

 

Džungľa vedeckého publikovania a jej predátori

Termín konania: 7. november 2017, od 10.30 do 12.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť Albertina icome Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, 048/446 5311, michaela.mikuskova@umb.sk 

Prednášajúci, Mgr. Ladislav Svršek, vo svojej prezentácii upozorní na základné problémy súčasného vedeckého publikovania súvisiace s otvoreným prístupom a otvorenou vedou. Sú ním predovšetkým predátorskí vydavatelia a ich produkty vo forme časopisov i zborníkov. Aké sú ich praktiky a ako sa im vyhnúť?

 

Čo nové v databáze Web of Science?

Termín konania: 30. november 2017, od 9.30 do 11.00 h
Miesto konania: Ekonomická študovňa - Samovzdelávacie stredisko, Cesta na amfiteáter 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť Clarivate Analytics
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, 048/446 5311, michaela.mikuskova@umb.sk 

Prezentácia produktov spoločnosti Clarivate Analytics, producenta databázy Web of Science.

 

Andrej Plávka

Termín konania: 16. 11. – 16. 12. 2017
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Viera Surovcová, 048/446 7441, viera.surovcova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 110. výročia narodenia slovenského prozaika a básnika.
 

Štefan Krčméry

Termín konania: december 2017
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Krnáčová, tel.: 048-446 5208, olga.krnacova@umb.sk 

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 125. výročia narodenia slovenského básnika, literárneho historika, publicistu a prekladateľa.

 

Metodický seminár pre pracovníkov čiastkových knižníc

Termín konania: 7. 12. a 8. 12. 2017
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15 Banská Bystrica (Študentský domov 5)
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5210, zdenka.gondova@umb.sk

Seminár pre pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc Univerzitnej knižnice UMB venovaný aktuálnym otázkam organizácie čiastkových knižníc a metodickým pokynom k vypĺňaniu štatistického výkazu o čiastkovej knižnici za rok 2017.

 

Vianočný trh

Termín konania: 12. december 2017
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Výstava a predaj ručne robených výrobkov.

 

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB