print

Podujatia

Január, Február, Marec, Apríl, Máj, September, Október, November, December


 

Rok 2018 – Európsky rok kultúrneho dedičstva

Termín konania: 15. 1. – 28. 2. 2018
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európy a posilniť pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. Výstava k Európskemu roku kultúrneho dedičstva približuje zaujímavé a vzácne dokumenty, ktoré sú súčasťou historického knižného fondu Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela.

 

Deň otvorených dverí na UMB

Termín konania: 14. 2. 2018
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek a študovne UK UMB
Usporiadateľ: UMB a Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk 

Prezentácia služieb Univerzitnej knižnice UMB.

  

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PRÁVO 2018

Termín konania: 14. 2. 2018, 9.30 – 16.30 h
Miesto konania: vestibul Právnickej fakulty UMB, Komenského 20
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry z oblasti práva, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 

Vedecké publikovanie s vydavateľstvom Taylor & Francis

Termín konania: 19. 2. 2018 o 14,00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť Albertina icome Bratislava
Prednášajúci: Georg Wanek (vydavateľstvo Taylor & Francis)
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5311, michaela.mikuskova@umb.sk

Dozviete sa, ako čo najlepšie pripraviť články na publikovanie. Seminár je určený vedecko-výskumným pracovníkom a doktorandom, ktorí chcú úspešne publikovať články v časopisoch vydavateľstva Taylor & Francis.

 

Pavol Dobšinský

Termín konania: 1. 3. – 31. 3. 2018
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 5208, dana.kubisova@umb.sk

Výstava publikácií z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 190. výročia narodenia slovenského spisovateľa, evanjelického kňaza, folkloristu a zberateľa ľudovej slovesnosti.

 

Týždeň slovenských knižníc (5. 3. – 10. 3. 2018)

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – POLITOLÓGIA 2018 

Termín konania: 5. 3. 2018, 9.30 – 16.30 h
Miesto konania: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry z oblasti politológie, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 

Matej Bel o svojom rodnom kraji

Termín konania: 5. 3. 2018, 10.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Prednáška prekladateľa Notícií Mateja Bela Mgr. Imricha Nagya, PhD. spojená s prezentáciou prvého kompletného slovenského prekladu Vedomostí o Zvolenskej stolici z monumentálneho encyklopedického diela Mateja Bela Notitia Hungariae novae, 1736.

  

Burza vyradených dokumentov

Termín konania: 6. 3. 2018, 9.00 15.30 h
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Renáta Putnoková, tel.: 048-446 5211, renata.putnokova@umb.sk 

Predaj vyradených dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB.

 

Slovenské kultúrne dedičstvo ako súčasť vzdelávania na príklade regiónu Horného Novohradu

Termín konania: 7. 3. 2018, 10.30 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5311, michaela.mikuskova@umb.sk 

Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. sa pri príležitosti Európskeho roku kultúrneho dedičstva vo svojej prednáške zameria na úlohu duchovného kultúrneho dedičstva v súčasnom vzdelávaní. Teoretické poznatky bude prezentovať na príklade jemu veľmi dobre známeho regiónu Horného Novohradu.

 

Knihy, ktoré majú dušu

Termín konania: 13. 3. 2018, 9.30 – 16.00 h
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Portál
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava najnovších knižných publikácií vydavateľstva PORTÁL spojená s predajom pre akademickú obec Pedagogickej fakulty.

 

Cestovný ruch v kontexte kultúrneho a prírodného dedičstva

Termín konania: 13. 3. 2018 o 10.40 h
Miesto konania: Ekonomická študovňa UK UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB
Prednášajúci: Doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Kontaktná osoba: Andrea Stankovianska, tel.: 048-446 2163, andrea.stankovianska@umb.sk

Prednáška s diskusiou k Európskemu roku kultúrneho dedičstva o vzťahu cestovného ruchu a kultúrneho a prírodného dedičstva.

 

Vydavateľský deň Spolku slovenských spisovateľov

Termín konania: 21. 3. 2018 o 13.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Spolok slovenských spisovateľov
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5311, michaela.mikuskova@umb.sk

Prednáška s predstaviteľmi a spisovateľmi Spolku slovenských spisovateľov. Sprievodným podujatím bude výstava publikácií Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov.

 

Liečivá sila rastlín

Termín konania: 10. 4. 2018 o 13.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Prednášajúci: MUDr. Karol Mika a Helena Pršancová
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Sanitrová, tel.: 048-446 1238, erika.sanitrova@umb.sk

Prednáška o všeobecnom využití liečivých rastlín v bežnom živote a pri rôznych ochoreniach. Dozviete sa ako a kedy liečivé rastliny zbierať, ako ich uskladňovať, spracovať a aké majú širokospektrálne využitie.Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PEDAGOGIKA 2018

Termín konania: 17. 4. 20189.30 – 16.00 h
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava predstaví najnovšiu zahraničnú odbornú literatúru z oblasti pedagogiky. Výstava bude spojená s predajom.

 

Terézia Vansová

Termín konania: 18. 4.  19. 5. 2018
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 160. výročia narodenia slovenskej spisovateľky – priekopníčky slovenského románu.

   

Ako nepodliehať mediálnej manipulácii

Termín konania : 18. 4. 2018 o 14.00 h
Miesto konania : Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ : Univerzitná knižnica UMB a Katedra etickej a občianskej výchovy PF UMB
Prednášajúci: prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Kontaktná osoba : Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Prednáška s diskusiou na aktuálnu tému z oblasti mediálnej komunikácie.

 

Výstav prác študentov

Termín : apríl – september 2018
Miesto konania : Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ : Univerzitná knižnica UMB a Katedra výtvarnej kultúry PF UMB
Kontaktná osoba : Darina Pazúriková, tel.:048-446 4252, darina.pazurikova@umb.sk 

Výstava prác študentov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB.

 

Oslávme Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB

Termín konania: máj 2018
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel.: 048-446 5214, martina.tregerova@umb.sk 

Podujatie pri príležitosti Dňa Európy zamerané na propagáciu činnosti Európskeho dokumentačného centra UK UMB a siete EuropeDirect, spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.
 

O službách Univerzitnej knižnice UMB

Termín konania: september 2018
Miesto konania: fakulty UMB a študovne UK UMB
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB v spolupráci s fakultami UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Cyklus podujatí informačného vzdelávania študentov prvých ročníkov počas zápisov a v rámci predmetu Úvod do štúdia.

  

Martin Benka

Termín konania: 17. 9.  31. 10. 2018
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 130. výročia narodenia slovenského maliara, grafika, ilustrátora, výtvarného pedagóga, ako aj zakladateľa moderného slovenského prejavu v maľbe a v kresbe, v oblasti knižného dizajnu a typografie.

  

Eugen Suchoň

Termín konania: 24. 9.  26. 10. 2018
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Viera Surovcová, tel.: 048-446 7441, viera.surovcova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 110. výročia narodenia slovenského hudobného skladateľa - autora slovenskej národnej opery.

  

Európsky deň jazykov s Európskym dokumentačným centrom

Termín konania: september 2018
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel: 048-446 5214, martina.tregerova@umb.sk 

Podujatie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov zamerané na jazykovú diverzitu Európy spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop a dôležitých internetových zdrojov o EÚ.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry  Zdroj poznania

Termín konania: 1. 10. 2018, 9.30 – 16.00 h
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry spoločnosti SLOVART G.T.G. pre študijné odbory Filozofickej fakulty UMB a Fakulty prírodných vied UMB. Výstava bude spojená s predajom.

  

Výstava prác študentov 

Termín konania: október 2018 - marec 2019
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB
Kontaktná osoba:  Darina Pazúriková, tel.:048-446 4252, darina.pazurikova@umb.sk

Výstava prác študentov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB.

 

Osmičky v našich dejinách

Termín konania: október 2018
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Gréta Kazimírová, tel.: 048-446 1238, greta.kazimirova@umb.sk

V slovenských dejinách sa často viažu historické medzníky, fakty a udalosti k magickému číslu osem. Prednáška sa dotkne tých rokov, ktoré súviseli s formovaním národnej identity a moderného politického slovenského národa na ceste k vytúženej štátnej samostatnosti.

  

Knihy, ktoré majú dušu

Termín konania: 16. 10. 2018, 9.30 – 16.00 h
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Portál
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava najnovších knižných publikácií vydavateľstva PORTÁL spojená s predajom.

  

Výstava zahraničnej odbornej literatúry  EKONOMIKA, CESTOVNÝ RUCH 2018

Termín konania: 23. 10. 2018, 9.30 – 16.00 h
Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava a predaj nových zahraničných publikácií spoločnosti SLOVART G.T.G. z oblasti ekonomických vied pre akademickú obec Ekonomickej fakulty. 

 

Štefan Žáry 

Termín konania: 3. 12.  31. 12. 2018
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského básnika, prozaika, esejistu, prekladateľa a novinára.

Milan Rúfus

Termín konania: 3. 12.  31. 12. 2018
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Renáta Grendárová, tel.: 048-446 5211, renata.grendarova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 90. výročia narodenia slovenského básnika, literárneho historika, prekladateľa a esejistu.

 

Metodický seminár pre pracovníkov čiastkových knižníc

Termín konania: 6. 12. a 7. 12. 2018
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Seminár pre pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc Univerzitnej knižnice UMB venovaný aktuálnym otázkam organizácie čiastkových knižníc a metodickým pokynom k vypĺňaniu štatistického výkazu o čiastkovej knižnici za rok 2018.

 

Kontaktný formulár

=

Tip od Vás (kniha, novinka, akcia)

Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB