print

Pedagogická študovňa

Otváracie hodiny

Pondelok09:00 - 21:00
Utorok09:00 - 21:00
Streda09:00 - 21:00
Štvrtok09:00 - 16:00
Piatok09:00 - 16:00
Sobota: 08.00 - 12.00 h (od 10. 2. do 5. 5. 2018)

Kontakt

Študentský domov 5
Ružová 15, 974 01
Banská Bystrica
Google Mapa

2. nadzemné podlažie
telefón: 048 446 4252
e-mail: studovna.pf@umb.sk

Zodpovedný pracovník: Darina PazúrikováMgr. Jana Takácsová
Počet študijných miest: 55
Druh výpožičky: prezenčne

 
Virtuálna prehliadka priestorov

Študovňa poskytuje tieto služby:

 • prezenčné výpožičky
 • registrácia používateľov
 • poradenské a bibliografické informácie
 • reprografické služby
 • prístup k PC so štandardným pracovným programovým vybavením a prístupom na internet

Rozsah fondu:

 • 7 139 knižných dokumentov
 • 10 787 záverečných a kvalifikačných prác
 • 45 titulov časopisov

Fond študovne obsahuje:

 • výkladové a jazykové slovníky
 • encyklopédie
 • monografie, odborné publikácie a vysokoškolské učebnice z pedagogiky, psychológie, jazykovedy, literatúry, literárnej vedy, teórie prekladu, vlastivedy, prírodovedy, matematiky, informatiky, výtvarného a hudobného umenia, telesnej výchovy a pod.
 • učebnice pre základné a stredné školy
 • cudzojazyčnú literatúru
 • bakalárske, diplomové a dizertačné práce Pedagogickej fakulty

Technické vybavenie študovne:

 • 11 počítačov pre používateľov s pripojením na internet
 • 1 počítačová zostava s pripojením na internet a prídavnými zariadeniami pre používateľov so špecifickými potrebami (obsahuje softvér na čítanie a zväčšovanie obrazovky PC, softvér pre optické rozpoznávanie, farebné multifunkčné zariadenie)
 • 2 čierno-biele tlačiarne do formátu A4
 • čierno-biele kopírovacie zariadenie do formátu A3
 • wifi
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB