print

Politologická študovňa

Otváracie hodiny

Pondelok09:00 - 13:00
Utorok09:00 - 13:00
Streda09:00 - 13:00
Štvrtok09:00 - 13:00
Piatok09:00 - 13:00

Kontakt

Kuzmányho 1
974 01
Banská Bystrica
Google Mapa

prízemie
telefón: 048 446 1238
e-mail: studovna.pp@umb.sk

Zodpovedný pracovník: Mgr. Erika SanitrováMgr. Gréta Kazimírová
Počet študijných miest: 56
Druh výpožičky: absenčne aj prezenčne 

Virtuálna prehliadka priestorov

Študovňa poskytuje tieto služby:

 • absenčné výpožičky
 • prezenčné výpožičky
 • registrácia používateľov
 • poradenské a bibliografické informácie
 • reprografické služby
 • prístup k PC so štandardným pracovným programovým vybavením a prístupom na internet

Rozsah fondu:

 • 17 806 knižných dokumentov
 • 36 titulov periodík (vedecké a odborné časopisy, denná tlač, týždenníky)

Fond študovne obsahuje:

 • výkladové a jazykové slovníky
 • encyklopédie
 • monografie, odborné publikácie a vysokoškolské učebnice z oblasti teórie politiky, dejín politického myslenia, filozofie, sociológie, teórie a dejín medzinárodných vzťahov, diplomacie, bezpečnostných teórií a štúdií práva a príbuzných vedných disciplín
 • monografie, odborné periodiká a denníky, informačné materiály a multimediálne dokumenty o Severoatlanitickej organizácii NATO

 Technické vybavenie študovne:

 • 10 počítačov pre používateľov s pripojením na internet
 • 1 počítačová zostava s pripojením na internet a prídavnými zariadeniami pre používateľov so špecifickými potrebami (obsahuje softvér na čítanie a zväčšovanie obrazovky PC, softvér pre optické rozpoznávanie, farebné multifunkčné zariadenie)
 • 2 čierno-biele laserové tlačiarne do formátu A4
 • čierno-biele kopírovacie zariadenie do formátu A3
 • wifi
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB