print

Referát absenčných výpožičiek

Otváracie hodiny

Pondelok09:00 - 16:00
Utorok09:00 - 16:00
Streda09:00 - 16:00
Štvrtok09:00 - 16:00
Piatok09:00 - 16:00
Sobota: 08.00 - 12.00 h (od 15. 2. 2020 do 25. 4. 2020, okrem 11. 4. 2020)

Kontakt

Tajovského 40
974 01
Banská Bystrica
Google Mapa

prízemie
telefón: 048 446 7441
e-mail: vypozicky@umb.sk

Zodpovedný pracovník: Bc. Zuzana Šimová, Viera Surovcová
Typ výpožičky: absenčne

 
Virtuálna prehliadka priestorov

Pracovisko poskytuje tieto služby:

  • absenčné výpožičky
  • registrácia používateľov
  • poradenské a bibliografické informácie
  • požičiavanie čítačiek elektronických kníh (na čítačkách sú nahrané aj vybrané knihy z fondu UK UMB - zoznam)
  • možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu

Rozsah fondu:

  • 86 663 knižných dokumentov

Fond obsahuje:

  • monografie, odborné publikácie a vysokoškoslké učebnice z odborov slovenský jazyk a literatúra, pedagogika, psychológie, sociológia, filozofia, história, umenie, biológia, chémia, fyzika, matematika, geografia, geológia, životné prostredie, telesná výchova, politológia, právo, ekonómia
  • encyklopédie
  • výkladové a jazykové slovníky
  • krásnu literatúru

Technické vybavenie:

  • 5 počítačov pre používateľov na vyhľadávanie v online katalógu
  • 1 počítačová zostava s prídavnými zariadeniami pre používateľov so špecifickými potrebami (obsahuje softvér na čítanie a zväčšovanie obrazovky PC, softvér pre optické rozpoznávanie, multifunkčné zariadenie)
  • wifi
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB