print

Referát absenčných výpožičiek

Otváracie hodiny

Pondelok09:00 - 16:00
Utorok09:00 - 16:00
Streda09:00 - 16:00
Štvrtok09:00 - 16:00
Piatok09:00 - 16:00
Sobota: 08.00 - 12.00 h

Kontakt

Tajovského 40
974 01
Banská Bystrica
Google Mapa

prízemie
telefón: 048 446 7441
e-mail: vypozicky@umb.sk

Zodpovedný pracovník: Bc. Zuzana Šimová, Viera Surovcová
Typ výpožičky: absenčne

 
Virtuálna prehliadka priestorov

Pracovisko poskytuje tieto služby:

 • absenčné výpožičky
 • registrácia používateľov
 • poradenské a bibliografické informácie
 • požičiavanie čítačiek elektronických kníh (na čítačkách sú nahrané aj vybrané knihy z fondu UK UMB - zoznam)
 • možnosť vrátenia knihy prostredníctvom biblioboxu

Rozsah fondu:

 • 84 357 knižných dokumentov

Fond obsahuje:

 • monografie, odborné publikácie a vysokoškoslké učebnice z odborov slovenský jazyk a literatúra, pedagogika, psychológie, sociológia, filozofia, história, umenie, biológia, chémia, fyzika, matematika, geografia, geológia, životné prostredie, telesná výchova, politológia, právo, ekonómia
 • encyklopédie
 • výkladové a jazykové slovníky
 • krásnu literatúru

Technické vybavenie:

 • 5 počítačov pre používateľov na vyhľadávanie v online katalógu
 • 1 počítačová zostava s prídavnými zariadeniami pre používateľov so špecifickými potrebami (obsahuje softvér na čítanie a zväčšovanie obrazovky PC, softvér pre optické rozpoznávanie, multifunkčné zariadenie)
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB