print

Propagácia programu

 

Roky: 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014 


Propagácia programu v roku 2020

1. Článok v časopise Univerzitnej knižnice UMB - Bibliotheca Universitatis (15. ročník, číslo 2, 2019/2020):

Druhá hviezdička kvality v manažmente dobrovoľníkov

Propagácia programu v roku 2019

1. Článok v časopise Univerzitnej knižnice UMB - Bibliotheca Universitatis (15. ročník, číslo 1, 2019/2020):

Prvá akademická knižnica s úspešným programom dobrovoľníctva

2. Článok v denníku Pravda.sk:

Ako sú seniori z Banskej Bystrice nápomocní študentom

3. Workshop Univerzitnej knižnice v rámci tretieho Staff Week Erasmus+ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici:

The volunteer program in the University Library of Matej Bel University in Banská Bystrica

4. Článok na portáli bystrica.dnes24.sk:

Týždeň dobrých skutkov v Banskobystrickom kraji: Pomáhali stovky dobrovoľníkov a desiatky organizácií

5. Článok v mesačníku mesta Banská Bystrica - Radničné noviny (č.10/2019)

Týždeň dobrých skutkov sa vydaril

 

Propagácia programu v roku 2018

Workshop Univerzitnej knižnice v rámci druhého Staff Week Erasmus+ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici:

The volunteer program in the University Library of Matej Bel University in Banská Bystrica

 

Propagácia programu v roku 2017

1. Prezentácia príspevku na knihovníckom podujatí - BIBLIOSFÉRY 2017:

Dobrovoľnícky program v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2. Workshop Univerzitnej knižnice v rámci prvého Staff Week Erasmus+ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici: 3. článok

The volunteer program in the University Library of Matej Bel University in Banská Bystrica

3. Článok v časopise Univerzitnej knižnice UMB - Bibliotheca Universitatis (13. ročník, číslo 2, 2017/2018):

Bibliosféry 2017

4. Článok v mesačníku mesta Banská Bystrica - Radničné noviny:

Týždeň dobrovoľníctva sa podaril

 

Propagácia programu v roku 2015

Prezentácia príspevku na odbornom seminári knižníc nitrianskeho regiónu - NITLIB:

Príprava a realizácia projektu dobrovoľníctva v Univerzitnej knižnici UMB v Banskej Bystrici

 

Propagácia programu v roku 2014 

Článok v Bulletine Slovenskej asociácie knižníc (ročník 2014, číslo 3):

Dobrovoľnícky program seniorov v Univerzitnej knižnici UMB v Banskej Bystrici / Voluntary programme for seniors in the Matej Bel University Library in Banská Bystrica / 42

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB