print

Informácie pre dobrovoľníkov

Dobrovoľnícke aktivity v knižnici zahŕňajú:

 • vyhľadávanie kníh a časopisov v študovniach a v sklade
 • vyhľadávanie v elektronickom on-line katalógu
 • príprava dokumentov podľa žiadaniek a rezervácií
 • oprava a lepenie poškodených dokumentov
 • kopírovacie služby
 • skenovacie služby

 

Dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam ponúkame:

 • príjemné pracovné prostredie
 • možnosť zoznámiť sa s činnosťou akademickej knižnice a pôsobiť na pôde univerzity
 • stretnutia s prevažne mladými ľuďmi, nové kontakty
 • možnosť získať prehľad o knihách a časopisoch z rôznych oblastí
 • dobrý pocit zo zmysluplne využitého voľného času
 • pocit spolupatričnosti
 • nové zážitky, skúsenosti a prax
 • možnosť spoznať, ako efektívne a rýchlo vyhľadávať informácie na internete a ako fungujú elektronické služby
 • možnosť oboznámiť sa so všetkými činnosťami, ktoré treba zabezpečiť, kým sa kniha dostane k používateľovi
 • zaškolenie a pravidelnú podporu
 • vzdelávanie

 

Od dobrovoľníkov a dobrovoľníčok očakávame:

 • čas 2 až 4 hodiny týždenne
 • zodpovedný prístup k činnostiam a úlohám, ktoré im budú zverené
 • dodržiavanie dohodnutého časového režimu
 • rešpektovanie vnútorných smerníc univerzity a zodpovedný prístup k ochrane knižničného fondu
 • slušné, ústretové, komunikatívne a asertívne správanie voči používateľom knižnice
 • trestnú bezúhonnosť
 • výhodou sú základné počítačové a technické zručnosti

 

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB