print

Program dobrovoľníctva

Koordinátor dobrovoľníkov: PhDr. Slávka Beracková
Adresa: Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
Telefón: 048 446 52 12, kl. 5212

 

Dobrovoľníctvo v Univerzitnej knižnici UMB je dobrovoľnícky program, ktorý realizuje Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Hlavným cieľom dobrovoľníckeho programu je zvýšiť spokojnosť používateľov Univerzitnej knižnice UMB s jej knižnično-informačnými službami a zvýšiť zapojenie seniorov a senoriek do dobrovoľníckych aktivít. Jeho podstatou je funkčný tím dobrovoľníkov a pracovníkov knižnice.

Viac informácií o dobrovoľníckych aktivitách nájdete na webovej stránke: www.centrumdobrovolnictva.sk

Logo Centra dobrovoľníctva

Kontaktný formulár

=
Spýtajte sa knižnice NISPEZ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti Centrálny register záverečných prác Open Access Európske dokumentačné centrum Centrum dobrovoľníctva Publikacie UMB